Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị; Quy trình kỹ thuật

Quyết định số 45/QĐ-BV ngày 17/1/2018 của Bệnh viện về việc Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị (245); quy trình kỹ thuật tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả (76).

I. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị (245)

1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về Mắt (9) 

2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Tai Mũi Họng (11)

3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Răng Hàm Mặt (57)

4. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Nội khoa (35)

5. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Ngoại khoa (17) 

6. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Sản khoa (29)

7. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Nhi khoa (11)

8. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Truyền nhiễm (14)

9. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Đông Y PHCN (27)

10. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu (35)

II. Quy trình kỹ thuật (76)

1. Quy trình kỹ thuật xét nghiệm Huyết học (20)

2. Quy trình kỹ thuật xét nghiệm Hóa sinh (32)

3. Quy trình kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh (24)

Chi tiết, xin xem tại đây.